Актуални новини

11.03.2020 1540

Браншов колективен трудов договор

Прочети още
01.06.2014 1505

Списание Целулоза и хартия

Прочети още

ЗА БРАНШОВАТА КАМАРА

Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост  е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дийност в областта на целулозно-хартиената промишленост в Република България.

Прочети още за нас

Статии

Завърши тазгодишното цифрово издание на ECOMONDO и KEY ENERGY

02.12.2020

Зелената общност ще се срещне отново в Експо центъра на Римини, Италия през ноември...

Прочети още

България последва примера на другите европейски страни и САЩ

03.09.2019

Когато добрите идеи попаднат в ръцете на ентусиазирани, отговорни хора, те намират приложение...

Прочети още

Анализ на новия БКТД в Целулозно-хартиената промишленост

31.03.2012

В сектор целулозно-хартиена промишленост Браншовата камара на...

Прочети още

Членове