ЕКОБУЛХАРТ ЕООД

Адрес: гр. Пазарджик с.Главница

Телефон: (034) 44 99 34

Факс: (034) 44 99 34

E-mail: ecobulhart@ecobulhart.com

Дейност


Екобулхарт ЕООД
е създадено през декември 2007 г.

Основна дейност е обслужване на изградените системи за разделно събиране от национална организация по оползотворяване Екобулпак АД, транспортиране, предварително третиране, временно съхранение и предаване за оползотворяване на отпадъци от опаковки с произход от промишлени и търговски организации на възложените на дружеството общини и обекти в България.

 

Предприятието е сертифицирано по:

 

  • ISO9001:2008 управление на качеството;
  • ISO14001:2009 управление на околната среда.