Партньори

Партньори в чужбина

 

  • CEPI (Конфедерация на европейската хартиена промишленост) 
  • CEPI Cartonboard - (Асоциация на европейските производители на картон)
  • FEFCO - (Федерация на европейските производители на вълнообразен картон) 
  • Frank-PTI - (компания за производство на лабораторна техника в ЦХП; преди PTI-Австрия и Frank-Германия) 
  • Основен представител за България - Институт по целулоза и хартия АД 
  • WWF България - WWF Дунавско - Карпатска Програма