Екип

Членове на Управителния съвет на БК на ЦХП:

  • Александер Криклер - Председател на УС (изпълнителен директор на Монди Стамболийски ЕАД, гр. Стамболийски)

 

  • Красимир Савов - Председател на УС (изпълнителен директор на Институт по целулоза и хартия АД, гр. София)

 

  • Станислав Разпопов (изпълнителен директор на Дунапак Родина АД, гр. Пловдив)

Прочетено: 2152