ПАПИР БГ ООД

Адрес: Пловдив ул. Брезовско шосе № 176

Телефон: 032/ 946 324

Факс: 032/ 946 327

E-mail: info@papirbg.com

Дейност

Папир БГ ООД е основано през 2000 г. и е специализирано в събиране, сортиране, балиране, транспорт и продажби на всички видове отпадъци от опаковки. Количествата които изкупува и продава месечно представляват около 30 % от пазарния дял в България. Този значителен дял ни поставя сред водещите фирми в този бранш.

 

Фирмата притежава необходимите разрешителни за тази дейност. Разполагаме със собствени бази в Пловдив, Пазарджик, Бургас, Горна Оряховица и Търговище. На територията на град Пловдив е създадена база за сортиране, балиране, транспорт и продажба на всички видове отпадъци от опаковки.

 

Фирмата притежава собствен транспорт - товарни автомобили - 5 т., 10 т., 20 т., специализирана техника /мултилифтове/, контейнери, пресконтейнери, а така също и контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Осигуряваме обслужване на клиентите си своевременно и на място.


Папир БГ ООД
е избрана да обслужва системите за разделно събиране на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ в следните общини:

 

  • гр. Пловдив – район Тракия
  • Община Асеновград
  • Община Стамболийски
  • Община Първомай
  • Община ПерущицаОбщина Съединение