ВЕЛПА - 91 АД

Адрес: 5150 гр. Стражица, ул. Гладстон 36

Телефон: +359 (6161) 4100; +359 (885) 626263

Факс: +359 (6161) 4108

E-mail:

Дейност

Велпа - 91 АД започва работа още през 1973 година с предмет на дейност - производство на велпапе и опаковки. 

През 1985 година е извършена реконструкция на завода с цел повишаване на производствения капацитет на машините за велпапе и опаковки.

През 1991 година се осъществява нова, основна реконструкция на предприятието. Инсталират се машини за производство на щанцовани опаковки. Закупено е ново италианско оборудване за производство на велпапе с по-висока производителност, капацитет и качество на произведената продукция, както и нова машина за производство на транспортни опаковки - американски тип. Доставени са машини за дребно серийно производство, за производство на каширани и щанцовани опаковки. 

В употреба са пуснати нови машини като Бобст, Ягенберг, Рода и Вупа. 


Целите на Велпа - 91 АД са:

1. Да повиши продажбите и рентабилността чрез изграждане на стабилни връзки с настоящите клиенти и привличане на нови такива посредством :

  • осигуряване на висококачествени продукти на приемливи цени;
  • предлагане на разнообразен асортимент от продукти в сравнение с конкурентите на местния пазар;
  • въвеждане в производство на нови видове продукти, каквито са луксозните потребителски опаковки и развиване на тази конкретна пазарна ниша;
  • поддържане на пазарна конкурентноспособност;

2. Да стабилизира позициите си на вътрешния пазар и да излезе на външни пазари на Балканския полуостров и Западна Европа; 

3. Да утвърди името на фирмата, като фирма, чиято продукция максимално удовлетворява изискванията на клиента за качество и асортимент като основно предимство пред конкуренцията.


Във Велпа-91 АД работят висококвалифицирани специалисти, които могат да разработят необходимата опаковка за всеки конкретен клиент - дизайн, размери, полиграфическо оформление. За тази цел разработките се извършват на най-съвременна компютърна техника.