ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ–БЕЛОВО АД

Адрес: 4470 гр. Белово, обл. Пазарджик, ул. "Дъбравско шосе" № 1 А

Телефон: +359/3581/2105-09

Факс: +359/3581/2110

E-mail: mail to:office@belana.bg

Дейност

Завод за хартия – Белово е най-големият производител на тишу в България и лидер на пазара на индустриални продукти и домакински изделия от тишу (тоалетни ролки, кухненски ролки, салфетки, носни кърпи, кърпи за лице, медицинска вата и др.).

Силното пазарно присъствие в някои централни и южноевропейски страни е доказателство за качествената и конкурентноспособна дейност на дружеството.

Едностранно гладка хартия, пергамин, опалин, опаковъчни хартии и др., на роли и нарязани на формат, производство на хартия и конструиране на дообработващи машини и технически услуги са също част от дейностите на компанията.


Дружеството е част от Зеритис Груп, която заема лидерска позиция в производството на хартия в други три страни (Трейс Пейпър Мил – ДИАНА/Гърция, Пискей Папир – КРЕПТО/Унгария, Пирамидс Пейпър Милс – ФЛОРА/Египет), с експортна дейност в 70 страни, както и дейности в областта на консултиране и инженеринг, пластмасови изделия, недвижими имоти, търговия с електроенергия и др.


Разпределението на дяловият капитал на дружеството (2007) е както следва:

Акционер Акции Процент
1 Pabolux S.A 2 005 169 34.89%
2 Padilux S.A 1 907 289 33.18%
3 SCA 1 633 508 28.42%
4 Други 201 775 3.51%
  Общо: 5 747 741 100%

 

Търговската марка БЕЛАНА е водеща на пазара на тишу продукти в България и заема над 30% пазарен дял. Освен доминираща позиция на български пазар, продуктите с марка БЕЛАНА имат традиционно присъствие в балканския регион.

След приватизацията на завода износът се увеличи почти тройно и достигна до 50% от общия обем на произведената продукция. Днес продукти на "Завод за хартия Белово" АД се продават в повече от 25 страни, между които Македония, Сърбия, Румъния, Гърция, Италия, Германия, Полша, Швеция, Великобритания, Дания, Швейцария, Кипър, Турция, Русия, Молдова, Грузия, Израел и Хърватска.

Завода за хартия в Белово има четири работещи машини с капацитет 58 хил. тона на година за производство на тишу, пергамин и опаковъчна харти, едностранно гладка хартия и др.

Завода за хартия в Белово произвежда хартия на ролки и форматни листа и различни хартиени продукти като: Крепирано тишу, Цветно тишу, Крепирана хартия, Пергамин, Опаковъчна хартия, Флутинг и др.
Дообработващото производство обхваща производството на тоалетна хартия, салфетки, кухненски ролки, носни кърпи, кърпи за лице, вата, дамски превръзки, пергамин, опаковъчна и други специални видове хартии на роли и на листа.

Завода за хартия в Белово разработи и усъвършенствува дейности и услуги, свързани с конструиране на хартиени и дообработващи машини за хартиеното производство, които допринасят не само за увеличаване приходите от продажби на дружеството, но и за изграждане на ценно ноу-хау.


От Юли 2001 година Фирмата беше сертифицирана към Международната Система за Управление на качеството ISO 9001/1994, от 15 Август 2003 г. към 9001/2000, а от Август 2009 г. към 9001/2008, с което става първата българска фирма в хартиената индустрия, сертифицирана на такова стандартно ниво.

Дружеството е внедрило, поддържа и развива система за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 14001/2004 и е сертифицирано по тази система от Юли 2009г.