КОСТЕНЕЦ ХХИ АД

Адрес: 2030 гр. Костенец, обл. София, ул. Съединение 2

Телефон: 0 7142 / 21 25

Факс: 0 7142 / 23 11

E-mail: kosthhi@hhi-bg.com

Дейност

Костенец - ХХИ АД се намира в гр. Костенец, на площ от 137 000 квадратни метра. Фирмата разполага с добре развита инфраструктура, в т.ч. жп терминал и се намира на около 10 км от основната автомагистрала.

Фабриката е разположена в промишлената зона на град Костенец, на северният бряг на река Марица. Железопътна линия образува границите на предприятието от Север на Изток.

Разположение на Фабрика Костенец:

  • Промишлената площадка на дружеството е земеделската площ - 136.787 m2
  • Застроена площ - 55.411 m2
  • Сградите покриват площ от - 32.311 m2


Допълнително има няколко сгради за складове, ремонтни работилници и др. Сградите  са в добро състояние. Българските предприятия са строени в съответствие с българските стандарти за земетръсно устойчиво строителство. В обекта има много пространство. Вътре в главната производствена сграда на 2-ри етаж в края на  машини PM 2 и PM 3, има голямо свободно пространство за допълнително разширяване на капацитета.

Основният път за достъп под железопътната линия на югоизток от фабриката има вертикално свободно пространство 3,80 метра, а по-големите камиони преминават през град Момин Проход на север от фабриката.


Железница 

Има три основни трасета, за целулоза и готова продукция, за рециклирана хартия съхранявана на открито и за гориво.  Дължината на основната товарна платформа е  50 м.


Капацитет на електроенергия от мрежата

Има два трансформатора 110/6 кV с капацитет 16 MVA и 20 MVA.

Капацитет на Водоснабдяване 
Фабриката има два източника на прясна вода:

  • Един от тях е от 17 501м тръбопровод, собственост на дружеството от източник, високо в планината. Той доставя  водата до два водни резервоара от 2 000 m3 всеки на ниво 34 m над нивото на производствената база. 
  • Другият източник на вода е помпена станция от река Марица, която също е собственост на дружеството. Съоръжението функционира и е добре поддържано. Тя изпомпва водата до гореспоменатите резервоари.


Отпадъчна вода

Фабриката има системи за циркулация на водата, както и пречиствателна станция за отпадъчните води. Допустимото ниво на изхвърляне на отпадъчни води в река Марица е максимум 55-70 м3/т  производство.