Представяне на Дуропак Тракия АД


Адрес: 4400 Пазарджик, кв.Главиница

Телефон: +359 (34) 401-202

Факс: +359 (34) 449000

Е-поща: mail to:trakia@duropack.bg

Уеб сайт: www.trakia-papir.bgДуропак Тракия АД
 
е компания, специализирана в производството на опаковки от велпапе, велпапе, хартии за велпапе.


Дуропак Тракия АД е акционерно дружество, член на Европейското семейство Дуропак ООД. Дуропак ООД е компания за производство на опаковки и е един от най-големите производители на пазара в Централна Европа, Източна Европа и Югоизточна Европа.


История

1939 - Начало на производството на хартия и велпапе в Пазарджик.
1975 - Технологичен комбинат за картон, велпапе и амбалаж.
1996–1997 - Приватизация на Тракия-Папир АД.
1999–2003 -  Нов BHS-Велпапен агрегат.
2000-2002 - Система за управление на влаговия профил на хартиите и Система за фино очистване на хартиената маса на фирма Metso, Финландия.
2000 - Сертифицирана Система за управление на качеството.
2003–2005 - Съвременни дообработващи машини за производство на опаковки: Midline 924; Rapidвоx & Rapidprint; Bahmüller Multi Sealing Line SL 25/29 SGT.
2005 - Придобиване на основния пакет акции на ТРАКИЯ–ПАПИР АД от DUROPACK AG, Виена.
2006 - Втори нов BHS-Велпапен агрегат.
2006 - Интегрирана информационна система SAP R3.
2007 - Göpfert – ротационна щанца, TECO-машини за сгъване и лепене на щайги за плодове и зеленчуци.
2008 - Реконструкция на хартиена машина КП-23.
2010 - Внедряване на Share Point 2014 Внедряване на ERP система KIWI Plan.
2014 - Внедряване на CRM система Microsoft dynamics.

Членове

Институт по целулоза и хартия