ПОКАНА за заседание на БК на ЦХПУважаеми колеги,

Управителният съвет на Браншовата камара на Целулозно - хартиената промишленост Ви каним на Заседание на БК на ЦХП, което ще се проведе на 24.02.2015 г. /вторник/ от 11.00 ч. в City Hotel Sofia – гр. София, при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на Камарата през 2014 г.
2. Приемане на бюджет на Камарата за 2015 г.
3. Разни.

Поканват се да присъстват всички членове или техни представители.

От ръководството:
Атанас Калудов
Станислав Разпопов
Красимир Савов

Актуално

Институт по целулоза и хартия