Членове на Управителния съвет на БК на ЦХП:

  • Красимир Савов - Председател на УС (изпълнителен директор на Институт по целулоза и хартия АД, гр. София)

  • Атанас Калудов (изпълнителен директор на Дуропак Тракия АД, гр. Пазарджик)

  • Станислав Разпопов (изпълнителен директор на Дунапак Родина АД, гр. Пловдив)


За нас

Институт по целулоза и хартия