ДОБРЕ ДОШЛИ
В НАШИЯ САЙТ!

Моля, имайте предвид, че информацията в страницата се актуализира в момента!

Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дeйност в областта на целулозно-хартиената промишленост в Република България.


Прочети още ...

Водещи новини

Браншов колективен трудов договор 2016

Днес, 16.02.2016 г., Браншова камара на работодателите от “Целулозно-хартиената промишленост”, представлявана от доц. д-р. инж. Красимир Савов – председател, от една страна и представителните синдикални браншови...

Списание Целулоза и хартия

За да се запознаете с пълното му съдържание, моля отворете прикачения файл в секция- Документи за изтегляне.

Симпозиум на тема: „Целулоза хартия и опаковки“

Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост и Катедра Целулоза хартия и полиграфия към ХТМУ-София организират симпозиум на тема: „Целулоза хартия и опаковки“ който ще бъде проведен в рамките на националната...
Институт по целулоза и хартия